Planta e Fachada Principal do Edificio Contiguo ao Arsenal de Guerra da Corte

Documento